سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با هدف ایجاد و گسترش شناخت، علاقه و باور نسبت به اسلام ناب، انقلاب اسلامی، مزیت‌های جمهوری اسلامی ایران...

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور

مروری کوتاه بر روند فعالیت‌های شورای فرهنگ عمومی شورای فرهنگ عمومی به عنوان یكی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست وزیر فرهنگ...

پربازدیدترین ها

جدیدترین ها