پورتال اداره کل ثبت احوال استان خوزستان

 اداره کل ثبت احوال استان خوزستان به لحاظ حقوقی و اداری زیر مجموعه تشکیلاتی سازمان ثبت احوال کشور می باشد که در پی تصویب...

سازمان ثبت احوال کشور

ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است. در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به...

وزارت صنعت، معدن و تجارت

بخش صنعت، معدن و تجارت ایران با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور، دارای تعامل گستردهای با سایر بخشهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه...

پربازدیدترین ها

جدیدترین ها