گمرک جمهوری اسلامی ایران

0

گمرک جمهوری اسلامی ایران

در سال ۱۳۳۶ هجری شمسی (۱۹۵۷ میلادی) گمرک به وزارت منظم و از ‏۱۳۴۵‏ هجری شمسی (۱۹۶۶ میلادی) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد. هم اکنون گمرک ایران از سازمانهای وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی است.

irica.gov.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here