صندوق کارآفرینی امید

0

صندوق کارآفرینی امید

 صندوق کارآفرینی امید، بر اساس رویکردِ جدیدِ حمایت ازکسب و کارهای خرد بازارمحور با روش تأمین مالی خرد، وظایف مهم و مغفول مانده ای را در زنجیره حمایت های دولتی از تولید در بخش خصوصی بر عهده خواهد داشت.

karafariniomid.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here