شرکت مدیریت منابع آب ایران

0

شرکت مدیریت منابع آب ایران

هدف از تشکیل شرکت ساماندهی فعالیتهای تصدی وزارت نیرو در امور آب شامل ساماندهی، هدایت، راهبری و پشتیبانی فنی، مهندسی، حقوقی، مالی و اداری شرکتهای زیر مجموعه در زمینه شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت، بهره برداری بهینه از منابع آب، تأسیسات و سازه های آبی و استحصال انرژی برق آبی و تأسیسات مربوط می باشد.

wrm.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here