سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

0

پایگاه اطلاع رسانی تأمین اجتماعی

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از سازمان‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که از ادغام سه نهاد آموزشی در سال ۱۳۵۹ و به منظور ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تشکیل گردیده است.

irantvto.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here