شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت

0

شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت

زمینه عمده فعالیت شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت تولید انرژی الکتریکی است که در طول زمان حوزه های فعالیت : خدمات ورزشی ، مرکز آموزش سیمولاتوری و مرکز توسعه تولید پراکنده (DGPC) به آن افزوده شده است .

tpp.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here