نشریه خبری مهندسی آب

0

نشریه خبری مهندسی آب

نشریه مهندسی آب به عنوان یکی از معدود نشریات تخصصی در ضمینه مهندسی آب، صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب در سطح کشور،جهت اعتلاء و شکوفائی مهندسی آب تمامی همت خود را بکار گرفته تا وظیفه حرفه ای خود را در قبال مخاطبین انجام دهد.این نشریه بر خود فرض می داند که معرف و مرجع مناسبی برای توانمندیها و بضاعت شرکت های متخصصی باشد که با تجربه ای سترگ،حقی غیر انکار بر صنایع داخلی داشته و با کمترین امکانات بهینه ترین دستاوردها را به نام خود ثبت نموده اند.

mohandesiab.com

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here