مرکز منطقه‌ای آب شهری-تهران

0

مرکز منطقه‌ای آب شهری-تهران

موضوع بهبود مدیریت آب شهری در حال حاضر به عنوان یک مسئله اضطراری مطرح است. مسایل مربوط به آب شهری در سرتاسر جهان امروزه رو به افزایش است. مدیریت نامناسب منابع آب، تغییرات اقلیم و اثرات آن بر منابع آب، افزایش رقابت برای استفاده از آب شیرین، منابع تجدیدناپذیر و رو به پایان که اغلب در اثر آلودگی و دیگر عوامل غیرقابل پیش‌بینی تهدید می‌شوند خود بیانگر حساسیت موضوع مورد بحث می‌باشد. حل این چالش‌ها به قدری پیچیده می‌باشد که جز با اعمال تلاش‌های مستمر و همراه با پشتکار و بوسیله راهبردهای علمی، اجتماعی و فرهنگی امکان‌پذیر نمی‌باشد. علاوه بر جنبه‌های تکنولوژیکی و علمی این معضل، استراتژی مدیریت پایدار منابع آب شهری خود نیز در قابل مسئله کاهش فقر قابل بررسی می‌باشد. نتیجتاً سه مسئله آب، فقر و مناطق شهری هر سه به نوعی با یکدیگر در تعامل و ارتباط می‌باشد. در راستای چالش‌های یادشده فوق‌الذکر و اهمیت ویژه مدیریت منابع آب به خصوص مدیریت آب شهری در مناطق خشک و نیمه‌خشک جنوب غرب آسیا، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و خاورمیانه، کمیته ملی برنامه بین‌الملی آبشناسی ایران را بر آن داشت تا در سال ۱۳۷۹ پیشنهاد تاسیس مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری با حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت نیرو) را به سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو ارایه کند. در نهایت و پس از گذر از مراحل رسمی و قانونی جهت تاسیس چنین مرکزی، مرکز منطقه¬ای مدیریت آب شهری – تهران، بطور رسمی بعد از سی و یکمین جلسه کنفرانس عمومی یونسکو در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۰ با امضاء قرارداد بین جمهوری اسلامی ایران (وزیر نیروی وقت به نمایدگی از طرف ج.ا. ایران) و یونسکو با حضور عالیجناب ماتسورا، مدیرکل یونسکو با شرکت نمایندگان سازمان‌های مختلف بین‌المللی، سفرای کشورهای منطقه، اعضاء مجلس، مدیران ارشد و مدیران برخی سازمان‌های داخلی و وزارت‌خانه‌ها، اساتید دانشگاه‌ها، مدیران ارشد بخش‌های خصوصی و سازمان‌های غیردولتی با هدف مقابله با چالش‌های موجود در این زمینه و ارتقاء فعالیت‌های مربوطه به آب افتتاح گردید.

rcuwm.org.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here