شرکت مدیریت تولید برق جنوب غرب ایران (آبادان)

0

شرکت مدیریت تولید برق جنوب غرب ایران (آبادان)

نیروگاه آبادان با چهار واحد گازی به ظرفیت اسمی ۴/۱۲۳ مگاوات در مجموع ۶/۴۹۳ مگاوات برق تولید می کند . این نیروگاه در کیلومتر ۹ جاده آبادان-ماهشهر واقع است . شرکت مدیریت تولید برق جنوب غرب با داشتن حدود ۲۰۰ نفر پرسنل رسمی ، قراردادی و پیمانکار ، کار بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاه آبادان ، را بر عهده دارد .

wspgm.co.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here