شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

0

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

ما به عنوان شرکت مدیریت تولید برق اصفهان به تولید انرژی الکتریکی متناسب با نیاز شبکه و مطابق دستور دیسپاچینگ ملی و عرضه آن به شرکت برق منطقه ای اصفهان با بکارگیری تکنولوژی‌های متداول این صنعت و مطابق با استانداردهای صنعت برق و شرکت سازنده و با همکاری و مشارکت کارکنان با انگیزش بالا و توسعه یافته، می پردازیم.

isfahanps.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here