شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی دز-شمال خوزستان

0

شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی دز-شمال خوزستان

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان در سال۱۳۷۰ بمنظور بهره برداری از شبکه عظیم آبیاری دز تاسیس شد و عملا از سال۱۳۷۲ آغاز بکار کرد. از سال ۸۹ با واگذاری مدیریت سد تنظیمی انحرافی کرخه به این شرکت، بهره برداری از شبکه آبیاری کرخه شمالی شامل دشت اوان و دشت های پای پل(دوسالق،ارایض و باغه) و نیزشبکه آبیاری لور به مدیریت این شرکت اضافه شد.مشترکان این شرکت علاوه بر ۱۸ هزار باغدار و زارع، چهار شرکت بزرگ کشت و صنعت منطقه شامل هفت تپه ، شهید رجائی ، شهید بهشتی و کارون بوده و برخی از مصارف صنعتی نیز از ظرفیت آبی کانالهای شبکه بهره مند می شوند. شبکه های آبیاری شمال خوزستان محدوده ای بالغ بر ۱۹۱ هزار هکتار را در بر می گیرد.

dezco.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here