شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی استان گیلان

0

شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی استان گیلان

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۸ بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۲۷۶۷ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان رشت به ثبت رسیده است .

abyariguilan.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here