شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی استان فارس

0

شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی استان فارس

به منظور بهینه سازی در امر توزیع آب کشاورزی و بهره برداری مطلوب از تأسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس در شهریور ۱۳۷۰ در اداره ثبت شرکت ها در شیراز به شماره ۴۶۶۰ به ثبت رسیده است.

farsidn.co.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here