شرکت برق منطقه ای کرمان

0

شرکت برق منطقه ای کرمان

اهداف شرکت برق منطقه ای کرمان:
– جلب مشارکت و رضایت مشتریان
– حفظ و ارتقا ویژگیهای تعیین شده برق از جمله پایداری ، قابلیت اطمینان و کیفیت توان بمنظور بهبود بهره برداری
– توسعه ظرفیتهای برقرسانی
– توسعه امر پژوهش و تحقیقات در راستای پیشرفت و بهبود امور تولید و انتقال و توزیع برق و بهره برداری
– حمایت از توسعه فن آوری در تمامی زمینه های مرتبط با صنعت برق
– افزایش بهره وری منابع با عنایت به جلب رضایت و مشارکت کارکنان
– مدیریت و بهبود مداوم فرآیندها
– اقتصادی نمودن فعالیتها با در نظر گرفتن سیاستهای بازار برق

krec.co.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here