شرکت برق منطقه ای یزد

0

شرکت برق منطقه ای یزد

وظایف شرکت برق منطقه ای یزد:
– خرید،فروش و مبادله نیروی برق اعم از کلی و جزئی
– بهره برداری و اداره تاسیساتی که در اختیار شرکت گذارده می شود
– همکاری و اشتراک مساعی با سایر موسسات مربوطه در پژوهش وبررسی به منظور پیشرفت و بهبود و توسعه مبانی علمی و فنی و اقتصادی در حوزه عمل شرکت
– سرمایه گذاری و مشارکت در موسسات و شرکتهای داخلی که ارتباط با مقاصد شرکت داشته باشد در حدود مقررات مربوط
– انجام اموری که وزارت نیرو اختیارات خود را در امور برق به شرکت در حوزه عمل آن تفویض نماید
– انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی که برای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه وصلاح شرکت باشد

yrec.co.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here