شرکت برق منطقه ای هرمزگان

0

شرکت برق منطقه ای هرمزگان

درسال ۱۳۶۰ شرکت برق منطقه ای هرمزگان از شرکت آب و برق استان ساحلی جدا و به صورت مستقل فعالیت خود را آغاز نمود . که حوزه عملکرد آن  محدوده استان هرمزگان تعیین گردید و بعدها جزیره کیش از محدوده این شرکت جدا و تحت مدیریت شرکت آب و برق کیش قرار گرفت .

hrec.co.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here