شرکت برق منطقه ای غرب

0

شرکت برق منطقه ای غرب

شرکت برق منطقه ای غرب مسئولیت تولید و انتقال انرژی الکتریکی موردنیاز مصارف مختلف در منطقه غرب کشور به وسعت ۷۱۷۲۳ کیلومترمربع برعهده دارد. حدود جغرافیایی برق منطقه ای غرب محدود است به سه استان مرزی کرمانشاه، کردستان و ایلام که سه استان دارای مرز مشترک با کشور عراق می باشند، از دیگر همسایگان این منطقه آذربایجان غربی، همدان، خوزستان، لرستان و زنجان را می توان نام برد. حوزه تحت پوشش این شرکت بر اساس آخرین سرشماری عمومی (سال ۱۳۹۰) دارای جمعیتی بالغ بر ۳۹۹۶۴۷۱  نفر می باشد.

ghrec.co.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here