شرکت نفت فلات قاره ایران

0

شرکت نفت فلات قاره ایران

شرکت نفت فلات قاره ایران است در زمره یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده نفت دریایی جهان قرار دارد. این شرکت بخش قابل توجهی از تولید نفت کشور در طول بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر از گستره آبهای نیلگون خلیج فارس را با پیشینه نیم قرن تجربه بر عهده دارد.
حوزه اصلی فعالیت شرکت نفت فلات قاره ایران منطقه خلیج فارس است که ۵ کشور تولیدکننده عمده نفت جهان در حاشیه آن قراردارند. بر همین اساس خلیج فارس به قطب انرژی جهان معروف شده است و فعالیت‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز در آن از اهمیتی چشمگیر برخوردار است.
پنج کشور ایران، عراق، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده درمجموع ۶۳ درصد ذخایر اثبات شده نفت و ۴۰درصد ذخایر قطعی گازطبیعی جهان را در اختیار دارند. خلیج فارس بعنوان مرکزاستراتژیک تولیدوشاهرگ حیاتی صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران، به دلیل دارا بودن این حجم عظیم از ذخائرو منابع هیدروکربوری، وجود مرزها و میادین مشترک نفتی میان کشورهای اسلامی همچون‌: عربستان سعودی، کویت، امارات متحده، قطر، بحرین و عمان و خصوصیت گذرگاه انرژی جهان همواره می تواند در اثر یک تعامل مثبت، عامل مهم تأمین پایدار، تعمیق و گسترش روابط جهان اسلام و بویژه کشورهای منطقه با یکدیگر باشد.

iooc.co.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here