شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور

0

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور

فعالیت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمرکز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شرکت می باشد.

ifco.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here