شرکت برق منطقه ای خراسان

0

شرکت برق منطقه ای خراسان

در سال ۱۳۶۶ مجددا با تصویب وزارت نیرو کلیه تاسیسات تولیدی شرکت توانیر شامل نیروگاه های توس، مشهد، شریعتی، شیروان و قاین به شرکت برق منطقه ای خراسان واگذار و این شرکت وظیفه تولید، انتقال و توزیع برق در استان را عهده دار و فصل جدیدی در سیمای صنعت برق خراسان گشوده شد و بخشهای مختلف صنعت برق بعنوان اولین استان کشور از مدیریت واحدی برخوردار گردید.

krec.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here