سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

0

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت با سابقه یک قرن همراهی با صنعت نفت کشور بعنوان یک سازمان تخصصی که حیطه فعالیت آن تمام گستره ایران اسلامی را در بر گرفته، خود را در برابر تامین سلامتی کارکنان و خانواده شریف صنعت نفت پاسخگو می داند. این سازمان با هدف ایجاد جامعه ای سالم و پویا در صنعت نفت و بمنظور کارآمدی و اثر بخشی هر چه بیشتر این صنعت عظیم و استراتژیک کشور تمام مساعی خود را بکار گرفته تا بهترین پاسخ را برای سه پرسش اساسی ذیل تهیه و عملیاتی نماید :
۱.چگونه مانع از بیمار شدن و یا کاهش سطح سلامت جمعیت تحت پوشش خود شویم؟(بهداشت)
۲.چگونه بهترین و موثرترین شیوه ها را برای بهبود بیماران و ارتقای سلامت آنان بکار گیریم؟(درمان)
۳. چگونه خواهیم توانست رضایت و اعتماد مشتریان خود را بیش از پیش جلب نماییم؟( مشتری مداری)

piho.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here