دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

0

دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل میشود(ماده۵۳ قانون نظام صنفی):
‌الف- وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیأت)
ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ- وزیر کشور
‌ت- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
‌ث- وزیر دادگستری
‌ج- وزیر امور اقتصادی و دارایی
‌چ- رئیس شورای عالی استان‌ها
خ- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د- هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران
ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
ر- دبیرکل اتاق تعاون ایران
ز- نماینده بسیج اصناف کشور
ژ- دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای

iranianasnaf.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here