اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور

0

اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور

اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور متولی امور حمل و نقل همگانی (بار و مسافر) در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر می باشد. بر این اساس امورات مربوط به  تجهیز، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری(تاکسی، ون، میدل باس، مینی بوس، اتوبوس، وانت بار) بیمه رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل درون شهری، سوخت خودروهای عمومی، شناسایی و ساماندهی وانت‌بارها، مدیریت مراکز معاینه فنی خودروهای سبک سراسر کشور و امور مربوط به پایانه های مسافربری در بیش از ۹۲% شهرهای کل کشور(۱۰۹۱شهر از ۱۱۸۳ شهر کل کشور) توسط این اتحادیه پیگیری و انجام می شود. در بین شهرهای مذکور ۱۴۰ شهر دارای سازمان حمل و نقل همگانی می باشند که اکثر این شهرها دارای جمعیتی بین ۳۰ تا ۱۰۰ هزار نفر می باشند.

upto.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here