شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت

0

شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت

تا پیش از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، امور حمل و نقل در شرکت ملی نفت ایران در قالب حمل و نقل مناطق نفت خیز جنوب و بصورت یکی از ادارات تابعه اداره کل خدمات صنعتی وقت، انجام میشد، سپس به دلیل گستردگی حوزه عملیاتی، دگرگونیهای اساسی ناشی از بروز جنگ تحمیلی، افزایش رو به رشد وسایل نقلیه و ماشینآلات و به تبع آن نیروی انسانی مورد نیاز برای راهبری این مجموعه عظیم، ساختار و تشکیلات آن در سال ۱۳۶۱ از اداره حمل و نقل به اداره کل ترابری مناطق نفت خیز جنوب ارتقا یافت و از سازمانهای تحت سرپرستی معاونت عملیات مدیریت مناطق نفت خیز جنوب شد. از  سال ۱۳۶۷ با ایجاد تغییرات ساختاری در مناطق نفت خیز جنوب و تغییر این مدیریت به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اداره کل ترابری نیز جزء سازمانهای تحت سرپرستی مدیریت تعمیرات و پشتیبانی این شرکت قرار گرفت. این اداره از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ از معاونت عملیات انفکاک و تحت نظر معاونت خدمات و پشتیبانی فعالیت خود را ادامه داد و مجدداً از سالتا ۱۳۸۲ نیز به علت تغییر و تحولات سازمانی در سطح مناطق نفت خیز جنوب به حوزه مدیریت عملیات پیوست. در نهایت با تغییر ساختار شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و ایجاد شرکتهای خدماتی، تخصصی از اسفند ۱۳۸۲ شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت به عنوان زیر مجموعه این شرکت تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرد.

nisoc.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here