بانک پارسیان

0

بانک پارسیان

بانک پارسیان به صورت شرکت سهامی عام و با مالکیت اشخاص غیردولتی، در مرداد ۱۳۸۰، نسبت به انجام پذیره نویسی سهام و تشکیل مجمع مؤسس اقدام نمود و در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران، ثبت شد و در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۸۰ مجوز آغاز فعالیت را از بانک مرکزی ایران دریافت نمود. بدین ترتیب ارائه خدمات بانک پارسیان از اسفند ماه ۱۳۸۰ آغاز گردید.

parsian-bank.com

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here