بانک مسکن

0

بانک مسکن

بانک مسکن در سال ۱۳۵۸ براساس طرح ادغام بانکها از ادغام بانکهای رهنی ایران، ساختمان، ‌شرکت سرمایه گذاریهای ساختمانی بانکهای ایران و ۱۳ شرکت پس انداز و وام مسکن  تشکیل گردید هم‌اکنون تمرکز اصلی آن بر ارائه خدمات بانکداری خرد، بانکداری سرمایه‌گذاری و ارائه وام‌های مسکن معطوف می‌باشد.

bank-maskan.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here