بانک توسعه صادرات ایران

0

بانک توسعه صادرات ایران

سالت بانک توسعه صادرات ایران، با توجه به اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور کمک به توسعه صادرات غیر‌نفتی و گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی باسایر کشورها است.

edbi.ir

۱+

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here