کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

0

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

کتابخانه‌ی مجلس شورای اسلامی که سال‌هاست به عنوان یکی از مراکز علمی و فرهنگی معتبر و مهم در پاسداری از میراث مکتوبِ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام در جهان شناخته شده است دارای گنجینه‌هایی کم‌نظیر از منابعی است که بر اعتبار جایگاه آن به عنوان مرکزی مهم در بسط و اشاعه تاریخ علم و هنر افزوده است.

ical.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here