ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند

0

ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند

ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه وکمک به زندانیان نیازمند بمنظور کمک به زندانیان نیازمند دربند  و خانواده های آنان در جهت پرداخت دیه و محکومیتهای مالی و ضرر و زیان ناشی از جرم ، در سال ۱۳۶۹ پایه ریزی شد و در سال ۱۳۷۸ بطور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود .

ipro.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here