سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

0

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به عنوان یکی از قدیمی ترین و گسترده ترین دستگاه های حاکمیتی، مأموریت تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را برعهده داشته و نقش مؤثری در روابط و مناسبات اقتصادی  و اجتماعی و استقرار وتثبیت مالکیت ایفاء می نماید.

ssaa.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here