شبکه آموزش سیما

0

شبکه آموزش سیما

رسالت شبکه آموزش توانمند سازی آحاد جامعه در بهره‌گیری از آخرین تجربیات بشر در زمینه تنظیم و اجرای قوانین در کشف و بیان مسأله‌ها در راه رسیدن به درک کامل‌تر قوانین موردنیاز بر مدار قرآن و سنت است. تحقق این رسالت به معنای برنامه‌ریزی آموزشی برای ایجاد این توانمندی در مخاطبان موردنظر است. طراحی برنامه آموزشی با قابلیت ایجاد این توانمندی‌ها در مخاطبان، نیازمند شناخت دقیق اهداف آموزشی موثر در شکل‌گیری آن‌ها در مخاطب است به گونه‌ای که بتوان آن اهداف آموزشی را در یک برنامه آموزشی پیوسته، برنامه‌ریزی و دنبال نمود.

tv7.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here