شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

0

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمانتاریخچه شرکت
اولین بار در فروردین ماه سال ۱۳۱۱ هجری شمسی، انرژی الکتریکی در کرمان توسط بنگاه برق با مسئولیت آقای ابوالقاسم هرندی با قدرت ۷۵ کیلووات ( جریان مستقیم )‌ تاسیس گردید. شروع استفاده از برق متناوب از سال ۱۳۳۱ بوده است که در سال ۱۳۴۵ برق این استان به شرکت برق منطقه ای تحویل داده شد. شرکت برق منطقه ای کرمان در سال ۱۳۷۱ فعالیتهای مربوط به توزیع نیروی برق را به شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان بعنوان شرکت زیرمجموعه خود واگذار نمود که این شرکت نیز در تاریخ ۱۰/۱۰/۸۰ به دو شرکت توزیع برق شمال و جنوب استان تفکیک شد .
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به منظور توزیع و تحویل نیروی برق مطمئن به مشترکین اعم از خانگی، عمومی، صنعتی، کشاورزی و سایر موارد فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت با قانون استقلال شرکتهای توزیع در آبان ماه سال ۱۳۸۶ از برق منطقه ای کرمان مستقل و به عنوان شرکت زیر مجموعه توانیر و وابسته به وزارت نیرو فعالیت دارد .
حوزه عملیات این شرکت شامل ۱۶ مدیریت برق شهرستان های : سیرجان، بم، جیرفت، بافت، بردسیر، کهنوج، منوجان، عنبرآباد، رودبارجنوب، ریگان و قلعه گنج، رابر، ارزوئیه، نرماشیر، فهرج و فاریاب می باشد و همچنین ۵ معاونت و ۱۹ امور و دفتر بصورت حوزه ستادی شرکت در کرمان زیر نظر هیأت مدیره و مدیرعامل، اداره امور شرکت را بعهده دارند.

sked.co.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here