شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

0

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستانتاریخچه

تا قبل از سال ۱۳۰۷ از نیروی برق در استان خبری نبود و تامین روشنایی از طریق سنتی و با استفاده از نفت و روغن صورت می گرفت. در آن سال توسط مرحوم فلسفی و شرکاء نخستین مولد دیزلی برق با قدرت ۱۵۰ کیلو وات در شهر گرگان نصب و راه اندازی شد. سپس در سایر شهرها با بهره برداری از واحدهای مشابه تامین برق انجام می شد که تکافوی نیاز مشترکین را در همه ساعات شبانه روز نمی نمود و بعضاً در پاره ای از ساعات به تامین برق می پرداخت. در سالهای دهه ۲۰ حضور بخش خصوصی در صنعت برق استان کم رنگ شد و رفته رفته شهرداری ها عهده دار تولید و توزیع برق در نقاط زیر پوشش خود شدند. در سالهای دهه ۳۰ کار نوسازی شبکه های برق با نصب مولدهای پر قدرت تر صورت پذیرفت. این وضع تا تشکیل وزارت آب و برق ادامه داشت و درسال ۱۳۴۳ در اجرای بند (هـ) و (و) ماده ۱ و ۳ قانون تاسیس وزارت آب و برق که بعداً به وزارت نیرو تغییر نام داد، اساسنامه شرکتهای برق منطقه ای به تصویب مجلس رسیده و جهت ارائه به هیئت دولت ابلاغ که شرکت برق منطقه ای مازندران و (گلستان ) از سال ۱۳۴۵ آغاز به کار نمود. با شکل گیری این شرکت، تحویل گیری تدریجی برق شهرها از شهرداری ها و بخش خصوصی آغاز و تحولات چشمگیری در صنعت برق منطقه بوجود آمد. در سال ۱۳۴۶خط فشار قوی ۲۳۰ کیلو ولتی تهران – گرگان احداث و در سال ۱۳۴۷ پست ۶۳/۲۳۰ کیلو ولت گرگان نصب گردید. در همین سال یک خط ۶۳ کیلو ولت از شهر گنبد در استان گلستان تا نوشهر در غرب مازندران به طول ۳۷۰ کیلومتر و در مسیرهای شهرهای بین راه ایجاد و در همه این شهرها پست های ترانسفورماتور ۲۰/۶۳ کیلو ولتی احداث شد و برق همه آنها تامین گردید .
از سال ۱۳۴۶ برق مازندران و گلستان به شبکه سراسری پیوست. از آنجا که شرایط اقلیمی ایجاب می نمود برق رسانی به روستاهای محدوده استان گلستان آسان تر و زودتر از سایر نقاط کشور انجام گرفت و این به خاطر نزدیکی و پیوستگی مناطق به یکدیگر بود. در سال ۱۳۴۹ با احداث ۳۰۰۰ متر شبکه توزیع و نصب یک دستگاه ترانسفورماتور به قدرت ۵۰ کیلو ولت آمپر روستای اوزینه در شهرستان گرگان و در سال بعد با احداث ۶۳۵۰ متر شبکه توزیع نیرو و نصب یک دستگاه ترانسفورماتور به قدرت ۱۶۰ کیلو ولت آمپر روستای ولاغوز واقع در شهرستان کردکوی برق دار گردیدند. تعداد آبادیهای برقدار استان در سال ۵۷ به ۳۱۶ و در سال تاسیس شرکت (۱۳۷۶) به ۸۹۶ روستا رسید. از سال ۱۳۷۱ در راستای سیاست گذاریهای جدید دولت مبنی بر کوچک کردن حجم دولت و برون سپاری و خصوصی سازی قسمتی از فعالیت های دولتی، شرکتهای توزیع نیرو به وجود آمدند. شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در راستای اهداف وزارت نیرو و پس از تاسیس این استان در تاریخ ۲۶/۹/۷۶ از شرکت توزیع برق مازندران منفک گردیده و از ۱/۱/۷۷ به صورت رسمی آغاز به کار نموده و تاکنون مسئولیت سرویس دهی و خدمات رسانی به متقاضیان و مشترکین برق استان و بهره برداری از تاسیسات و شبکه های توزیع موجود و توسعه و بهینه سازی آنها را به عهده دارد

ped-golestan.ir

۲+

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here