شرکت توزیع برق خوزستان

0

شرکت توزیع برق خوزستانتاریخچه :

با توجه به بررسی عملکرد شرکت توزیع برق خوزستان در ارتباط با برق منطقه ای خوزستان و ارتقای وضعیت شرکت توزیع در برنامه ریزی کلان توانیر که ناشی از جایگاه جدید شرکت های توزیع در ارتباط با مصرف کننده، بهبود بهره وری، مدیریت مصرف و عملا به عنوان یک بنگاه اقتصادی می باشد، شرکت توزیع برق خوزستان در ۱۵/۸/۸۶ از برق منطقه ای به عنوان پیمانکار جدا و به عنوان یک شرکت مدیریتی در زیر مجموعه شرکت توانیر قرار گرفت. اصلاح ساختار، ارتقای نیرو های کارآمد، جذب نیروهای متخصص و جوان، برون سپاری، توجه به شاخص های عملکردی و حرکت یا برنامه ریزی استراتژیک از موارد و اهداف مهم شرکت در تحول جدید می باشد.

مجموع و ترکیب سهام شرکت :

مجموع و ترکیب سهام شرکت عبارت از ۱۰۰۰ سهم هزار ریالی است که با نام تماماً پرداخت شده است.

کلیه فعالیتهای شرکت از جمله نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه در محدوده عملیاتی و تحت پوشش و نیز فروش انشعابات برق به متقاضیان جدید و مشترکین برق در قالب قراردادهای منعقده با برق منطقه ای خوزستان می باشد.

kepdc.co.ir

۱+

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here