آب و فاضلاب کرمان

0

آب و فاضلاب کرمانشرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان طبق قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و به منظور ایجاد و بهره برداری از تاسیسات مرتبط با توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری، انتقال و تصفیه و دفع فاضلاب در محدوده قانونی شهرهای تابعه در دی ماه سال ۱۳۷۰ با سرمایه ۵۰۰ میلیون ریال که در حال حاضر ۴۹% از سرمایه فوق سهم شهرداریها و ۴۸ درصد آن سهم شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و ۳ درصد آن سهم شرکت آب و برق صبا می باشد تشکیل شده است. این شرکت در سال ۱۳۷۰، با ۷۹۰ نفر نیروی شاغل که تنها ۵ درصد آنها در بخش تخصصی (فوق دیپلم به بالا) مشغول به کار بوده اند، آغاز به کار کرده و پس از گذشت بیست سال در سال ۱۳۹۰، تعداد نیروهای شرکت با ۲۱درصد کاهش به ۶۲۴ نفر کاهش یافته که از این میزان ۴۴ درصد در بخش تخصصی مشغول فعالیت بوده اند. آنچه در چشم انداز رسالت شرکت آب و فاضلاب کرمان مد نظر است تامین و توزیع آب شرب سالم جهت مشترکین و ایجاد تاسیسات جمع آوری و دفع فاضلاب و نگهداری تاسیسات مذکور و همچنین توسعه و بازسازی شبکه های مذکور است که در این راستا اهم تاسیسات تحویلی به این شرکت در بدو تاسیس، شامل ۱۴۱حلقه چاه، ۵ رشته قنات، ۲۴۵۸ کیلومتر شبکه توزیع آب، ۱۵۵۲۵۰ مترمکعب مخزن، ۳۸۵ کیلومتر خط انتقال و ۳ ایستگاه پمپاژ بوده است. همچنین در سال ۱۳۷۰ ،۲۱۳۳۹۱ فقره انشعاب معادل ۹۶۰۰۰۰ نفر جمعیت استان تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار داشته اند.

abfakerman.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here