پورتال شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان

0

www-vaja-lkir
سازمان آب و فاضلاب استان اصفهان در سال ۱۳۴۴ تشکیل شد و عملیات لوله گذاری و نصب انشعاب در دو بخش آب و فاضلاب را آغاز کرد.

به دنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی در ۱۱ دیماه ۱۳۶۹ مبنی بر تشکیل شرکت های آب و فاضلاب در سراسر کشور ، ” سازمان آب و فاضلاب استان اصفهان ” به ” شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان “تغییر نام داد و کار تأسیس ادارات آب و فاضلاب در شهرهای تابعه استان را آغاز نمود . این شرکت تاکنون با واگذاری ۱۰۴۳۷۱۳ و نصب ۱۰۴۰۷۸۵ فقره انشعاب آب جمعیتی بالغ بر ۳۹۳۸۳۳۹ نفر را در ۹۳ شهر استان تحت پوشش خدمات آبرسانی قرار داده است .

در بخش فاضلاب نیز شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تاکنون با واگذاری ۵۶۱۱۵۰ و نصب ۵۴۹۳۴۲ فقره انشعاب فاضلاب ، جمعیتی معادل ۲۵۴۷۴۴۹ نفر را در ۲۵ شهر استان تحت پوشش خدمات جمع آوری ، تصفیه و دفع فاضلاب قرار داده است .
در بخش آب ؛ بهره برداری از طرح آبرسانی به اصفهان بزرگ با ظرفیت ۵/۱۲ مترمکعب آب در ثانیه در فاز اول و دوم تصفیه خانه آب باباشیخعلی که بزرگترین تصفیه خانه آب کشور می باشد ، اجرای عملیات خط انتقال آب به چرمهین – باغ بهادران ، اجرای طرح بزرگ آبرسانی به منطقه کویری جرقویه ، اجرای خط انتقال آب به شهر نطنز از ایستگاه پمپاژ رحمت آباد ، آبرسانی به شهر ونک سمیرم از محل چشمه ناز ، عملیات اجرائی خط انتقال آب به پیربکران ، عملیات آبرسانی به شهر انارک از نائین ، آبرسانی به اردستان و روستاهای مسیر ، آبرسانی به شهر جندق با نصب آب شیرین کن ، آبرسانی به شهر کوهپایه ، حفرچاه فلمن مبارکه و خط انتقال آب به منبع صفائیه و محمدیه ، تقویت شبکه آبرسانی شهر اصفهان با اجرای خطوط انتقال آب ، آبرسانی به شهر خوانسار از سرشاخه های دز از طریق قمرود ، بهره برداری از طرح آبرسانی به شهرضا از محل چاه های منطقه وردشت سمیرم و ساخت مخزن ذخیره آب در اکثرشهرهای استان از افتخارات این شرکت است .

در بخش فاضلاب نیز با وجود ؛ تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان به عنوان بزرگترین تصفیه خانه فاضلاب کشور به روش لجن فعال متعارف و دومرحله ای A-B و با دبی ورودی پایان طرح ۰۰۰/۲۵۰ مترمکعب در روز ، تصفیه خانه فاضلاب سپاهان شهر به ظرفیت ۰۰۰/۶۰ نفر و دبی ورودی پایان طرح ۰۰۰/۱۲ مترمکعب در شبانه روز ، فاز اول تصفیه خانه شرق اصفهان به ظرفیت ۰۰۰/۲۵۰ نفر و دبی ورودی پایان طرح ۰۰۰/۱۰۰ مترمکعب در شبانه روز با ظرفیت ۰۰۰/۵۰۰ نفر پس از اجرای فاز دوم ، طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان با دبی ورودی پایان طرح ۰۰۰/۱۳۰ مترمکعب در شبانه روز با جمعیت پایان طرح ۰۰۰/۸۰۰ نفر ، تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر با ظرفیت ۰۰۰/۳۶۰ نفر و دبی ورودی پایان طرح ۰۰۰/۶۰ مترمکعب در شبانه روز ، تصفیه خانه فاضلاب مبارکه با ظرفیت ۷۸هزار نفر ، احداث فاز اول تصفیه خانه فاضلاب نجف آباد به ظرفیت ۱۰۰ هزارنفر ، و همچنین تصفیه خانه فاضلاب باغبهادران ، اجرائی شدن مصوبه هیئت وزیران درخصوص اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب شهر اصفهان به مبلغ ۲۰۰ میلیون یورو ، احداث و بهره برداری از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب در ۲۵ شهر استان ، ۲۰ واحد تصفیه خانه فاضلاب در مدار بهره برداری ، اجرای طرحهای فاضلاب در ۳۲ شهر استان ، شروع مطالعات طراحی شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب ۲۷ شهر استان ، اجرای کلکتور اصلی انتقال فاضلاب مناطق شمال و شمال غرب شهر اصفهان (نگین) به تصفیه خانه شمال به طول ۲۲ کیلومتر ، شرکت آبفای استان اصفهان به عنوان سرآمد شرکت های آب و فاضلاب کشور محسوب می شود .

abfaesfahan.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here