دانشگاه جامع امام حسین

0

www-ihu-ac-ir

مرکز آموزش عالی امام حسین (ع) با هدف آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی متخصص، انجام پژوهشهای علمی مورد نیاز سپاه و کشور و هدایت علمی دانشگاههای علوم و فنون نیروهای پنجگانه سپاه در سال ۱۳۶۵ ه .ش در تهران توسط شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت مورد تأیید و تصویب قرار گرفت . این مرکز در سال ۱۳۶۶ بعنوان یک دانشگاه جامع متشکل ازدانشکده های علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و علوم انسانی در سیستم آموزش عالی کشور به رسمیت شناخته شد.
در سال ۱۳۶۹ همچنین دانشکده ای با عنوان « دانشکده علوم پایه نظامی » با توجه به نیازهای آموزشی در قانون مقررات استخدامی سپاه پیش بینی شد که پس از تصویب، این دانشکده نیز به مجموعه دانشگاه امام حسین (ع) رسماً اضافه گردید. از سال ۶۵ تا ۸۵ براساس نیازهای اعلام شده از سوی سپاه پاسداران و گسترش آموزش در دانشگاه، دانشکده هایی در دانشگاه ایجاد گردید که با روند اصلاحی و تکمیلی که وجود داشت متناسب با نیازهای سازمانی تغییراتی نیز در ساختار دانشگاه به عمل آمد. در حال حاضر دانشگاه جامع امام حسین (ع) دارای هشت دانشکده و پژوهشکده می باشد.

ihu.ac.ir

۱+

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here