گروه بین المللی ره شهر

0

rahshahrگروه بین‌المللی ره‌ شهر برای انجام فعالیت‌های گوناگون در زمینه‌های معماری، شهرسازی،‌ راه و ساختمان، عمران آب، انرژی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای در سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو) ثبت شده است. این گروه به‌عنوان یک شرکت مادر (هولدینگ) فعالیت دارد.

rahshahr.com

۴+

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here